Autoškola test číslo 34

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 34 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 34

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Krajnicou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Vodič

Otázka za 2 body

4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

Otázka za 2 body

5. Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

Otázka za 2 body

7. Vodič nesmie pri cúvaní

Otázka za 2 body

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

9. Pred železničným priecestím vodič je povinný

Otázka za 2 body

10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Otázka za 2 body

12. Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke

Otázka za 2 body

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

Otázka za 1 bod

14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

navest
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (záprahové vozidlá)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Parkovanie na chodníku (čiastočne, umiestnenie šikmo/pozdĺžne vpravo)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka informuje o

Smerová predzvesť
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka udáva

Koniec hlavnej cesty
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka upozorňuje na

Kolóny
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde červené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Okolo prekážky prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body