AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 34

Publikované

Autoškola test číslo 34 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 34 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Krajnicou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič

Otázka za 2 body

4.  Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

6.  Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie pri cúvaní

Otázka za 2 body

8.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

9.  Pred železničným priecestím vodič je povinný

Otázka za 2 body

10.  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

11.  Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Otázka za 2 body

12.  Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

Otázka za 1 bod

14.  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka udáva

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde červené vozidlo ako

Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body