Autoškola test číslo 33

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 33 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu tretiu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 33

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Predchádza sa

Otázka za 2 body

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

5. Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

7. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

Otázka za 2 body

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

9. V školskej zóne

Otázka za 2 body

10. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 2 body

11. Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Otázka za 2 body

12. Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča signál zelenej farby „voľno“

Otázka za 2 body

13. Hry detí na ceste sú dovolené

Otázka za 1 bod

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

15. Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Padnuté kamene (z ľavej strany)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Zákaz predchádzania
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz zastavenia
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka označuje

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka

Snehové reťaze
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

Hlavná cesta
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body