AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 33

Publikované

Autoškola test číslo 33 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu tretiu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 33 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Predchádza sa

Otázka za 2 body

4.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

5.  Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

7.  Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

Otázka za 2 body

8.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

9.  V školskej zóne

Otázka za 2 body

10.  Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Otázka za 2 body

11.  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 2 body

12.  Pri riadení cestnej premávky v križovatke znamená pre vodiča signál zelenej farby „voľno“

Otázka za 2 body

13.  Hry detí na ceste sú dovolené

Otázka za 1 bod

14.  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka označuje

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Otázka za 3 body

25.  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body