AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 32

Publikované

Autoškola test číslo 32 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu druhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 32 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Križovatkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Účastník cestnej premávky

Otázka za 2 body

3.  Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Otázka za 2 body

4.  Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

5.  Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

6.  Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

Otázka za 2 body

7.  Pred vjazdom na cestu, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

Otázka za 2 body

8.  Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

Otázka za 2 body

9.  Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo

Otázka za 2 body

10.  Prepravované osoby nesmú

Otázka za 2 body

11.  Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

Otázka za 2 body

12.  Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

Otázka za 2 body

13.  Jazdci na zvieratách smú ísť

Otázka za 1 bod

14.  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka označuje

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

24.  Vodič modrého vozidla

Otázka za 3 body

25.  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body