Autoškola test číslo 32

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 32 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu druhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 32

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Križovatkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Účastník cestnej premávky

Otázka za 2 body

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Otázka za 2 body

4. Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

5. Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

6. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie

Otázka za 2 body

7. Pred vjazdom na cestu, alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

Otázka za 2 body

8. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla mimo obce vodič smie dávať

Otázka za 2 body

9. Vozidlom s právom prednostnej jazdy je vozidlo

Otázka za 2 body

10. Prepravované osoby nesmú

Otázka za 2 body

11. Účastník dopravnej nehody je povinný poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe

Otázka za 2 body

12. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len

Otázka za 2 body

13. Jazdci na zvieratách smú ísť

Otázka za 1 bod

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka označuje

Zákruta (vľavo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

Klesanie (12%)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka upozorňuje na

znacka priecestia
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Parkovanie
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka

Tunel (krátky, bez bližšieho označenia)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

24. Vodič modrého vozidla

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body