AUTORIDE

Autoškola test číslo 31

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 31 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu prvú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 31

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Autobusom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3.  Ak vodič počas jazdy zisti, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

Otázka za 2 body

4.  Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5.  Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

7.  Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

Otázka za 2 body

8.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

9.  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, pripadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

10.  Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Otázka za 2 body

11.  Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Otázka za 2 body

12.  Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka Informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Bloková obchádzka (nepriame odbočenie)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka vyznačuje

Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračuje 1 pruh)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejde v poradí ako tretie

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo, ktoré odbočuje vľavo, ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body