AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 31

Publikované

Autoškola test číslo 31 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu prvú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 31 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Autobusom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3.  Ak vodič počas jazdy zisti, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

Otázka za 2 body

4.  Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5.  Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

7.  Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

Otázka za 2 body

8.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

9.  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, pripadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

10.  Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Otázka za 2 body

11.  Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Otázka za 2 body

12.  Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka Informuje o

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka vyznačuje

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejde v poradí ako tretie

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo, ktoré odbočuje vľavo, ako

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body