AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 30

Publikované

Autoškola test číslo 30 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tridsiatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 30 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Krajnicou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Hranicou križovatky sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Otázka za 2 body

4.  Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vodič prechádzajúci

Otázka za 2 body

5.  Pozdĺž električky sa jazdí

Otázka za 2 body

6.  Vodič motocykla smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

7.  Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Otázka za 2 body

9.  Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

Otázka za 2 body

10.  Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

11.  Vodič

Otázka za 2 body

12.  Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny deti, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body