AUTORIDE

Autoškola test číslo 3

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 3 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na tretiu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 3

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Dať prednosť v jazde sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič malého motocykla alebo bicykla

Otázka za 2 body

4.  Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

Otázka za 2 body

5.  Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, sa smie prechádzať

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie predchádzať

Otázka za 2 body

7.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína

Otázka za 2 body

9.  Na kruhovom objazde je státie

Otázka za 2 body

10.  Pri poruche osvetlenia alebo inej poruche nedovoľujúcej použitie osvetlenia, musia byť na vlečenom vozidle za zníženej viditeľnosti rozsvietené

Otázka za 2 body

11.  Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Otázka za 2 body

12.  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije ako spojnica tyč

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na miesto, kde

Zver (umiestnenie vľavo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka označuje

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Prikázaný smer jazdy (vľavo/vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dodatková tabuľka

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Na tento pokyn policajta

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body