AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 29

Publikované

Autoškola test číslo 29 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu deviatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 29 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Križovatkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba

Otázka za 2 body

5.  Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Otázka za 2 body

6.  Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič

Otázka za 2 body

7.  Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

Otázka za 2 body

8.  Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Otázka za 2 body

9.  Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

10.  Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov

Otázka za 2 body

11.  Dávať pokyny na zastavenie vozidla je

Otázka za 2 body

12.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

13.  Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde zelené vozidlo ako

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body