AUTORIDE

Autoškola test číslo 29

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 29 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu deviatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 29

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Križovatkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba

Otázka za 2 body

5.  Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Otázka za 2 body

6.  Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič

Otázka za 2 body

7.  Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

Otázka za 2 body

8.  Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Otázka za 2 body

9.  Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

10.  Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov

Otázka za 2 body

11.  Dávať pokyny na zastavenie vozidla je

Otázka za 2 body

12.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

13.  Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Maximálna šírka (2,5 m)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz otáčania
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Koniec cesty pre motorové vozidlá
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Diaľková tabuľa
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde zelené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body