AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 28

Publikované

Autoškola test číslo 28 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu ôsmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 28 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Motorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Otázka za 2 body

3.  Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

Otázka za 2 body

4.  Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

Otázka za 2 body

5.  Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

Otázka za 2 body

6.  Na motocykli je zakázané

Otázka za 2 body

7.  Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

Otázka za 2 body

8.  Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

Otázka za 2 body

9.  V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

Otázka za 2 body

10.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

11.  Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Otázka za 2 body

12.  Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom s upaženou rukou, alebo upaženými rukami znamená tento pokyn

Otázka za 1 bod

13.  Vodič nesmie použiť

Otázka za 2 body

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka označuje:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

24.  Prednosť v jazde má vodič

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde v poradí posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body