Autoškola test číslo 28

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 28 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu ôsmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 28

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Motorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Otázka za 2 body

3. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

Otázka za 2 body

4. Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

Otázka za 2 body

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

Otázka za 2 body

6. Na motocykli je zakázané

Otázka za 2 body

7. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

Otázka za 2 body

8. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

Otázka za 2 body

9. V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

Otázka za 2 body

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1, môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

11. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Otázka za 2 body

12. Vodič nesmie použiť

Otázka za 2 body

13. Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom s upaženou rukou, alebo upaženými rukami znamená tento pokyn

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka označuje:

Zákruta (vpravo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka

Nebezpečná krajnica
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Diaľnica
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

21. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Vzdialenosť (v kilometroch, vzor 3 km)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka

Zníženie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)
Otázka za 2 body

24. Prednosť v jazde má vodič

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde v poradí posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body