Autoškola test číslo 27

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 27 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu siedmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 27

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Krajnicou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Chodníkom sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

5. Vodič smie cúvať

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

Otázka za 2 body

7. Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

Otázka za 2 body

8. Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie

Otázka za 2 body

9. Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Otázka za 2 body

11. Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Otázka za 2 body

12. V školskej zóne

Otázka za 2 body

13. Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka

Kolóny
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka vyznačuje

Parkovanie na chodníku (priečne čiastočne, umiestnenie šikmo-pozdĺžne vpravo)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

slovensko
Otázka za 2 body

23. Táto dodatková tabuľka

Maximálna hmotnosť (3,5 t)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Vodič červeného vozidla, smie

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejdú ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body