AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 27

Publikované

Autoškola test číslo 27 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu siedmu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 27 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Krajnicou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Chodníkom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

5.  Vodič smie cúvať

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

Otázka za 2 body

7.  Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

Otázka za 2 body

8.  Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici otáčanie a cúvanie

Otázka za 2 body

9.  Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

10.  Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Otázka za 2 body

11.  Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Otázka za 2 body

12.  V školskej zóne

Otázka za 2 body

13.  Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka vyznačuje

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto dodatková tabuľka

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Otázka za 3 body

25.  Vodič červeného vozidla, smie

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú ako prvé

Otázka za 3 body