Autoškola test číslo 26

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 26 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu šiestu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 26

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Zastavením sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Vodič nesmie

Otázka za 2 body

3. Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

Otázka za 2 body

4. Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

Otázka za 2 body

5. Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

6. Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

Otázka za 2 body

7. Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom

Otázka za 2 body

8. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

9. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

Otázka za 2 body

10. Prepravované osoby nesmú

Otázka za 2 body

11. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

Otázka za 2 body

12. Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Otázka za 1 bod

14. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (bicykle)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka

Miesto na núdzové brzdenie (priamo, cesta ide doľava)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Zastávka (električka)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Diaľková tabuľa
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Otázka za 2 body

24. Vodič modrého vozidla

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body