AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 26

Publikované

Autoškola test číslo 26 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu šiestu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 26 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Zastavením sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Vodič nesmie

Otázka za 2 body

3.  Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

Otázka za 2 body

4.  Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

Otázka za 2 body

5.  Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

6.  Električkový koľajový pás zvýšený nad úroveň vozovky alebo znížený pod jej úroveň, alebo ktorý je od vozovky inak oddelený, najmä obrubníkom, smie sa prechádzať

Otázka za 2 body

7.  Ak ide vozidlo vo vyhradenom jazdnom pruhu inou rýchlosťou ako ostatné vozidlá idúce rovnakým smerom

Otázka za 2 body

8.  Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

9.  Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

Otázka za 2 body

10.  Prepravované osoby nesmú

Otázka za 2 body

11.  Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len

Otázka za 2 body

12.  Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

13.  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Otázka za 1 bod

14.  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

24.  Vodič modrého vozidla

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body