Autoškola test číslo 25

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 25 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu piatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 25

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

Otázka za 2 body

3. Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

Otázka za 2 body

4. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

Otázka za 2 body

5. Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

6. Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

Otázka za 2 body

7. Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd

Otázka za 2 body

8. Prekážka cestnej premávky sa označuje

Otázka za 2 body

9. Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

Otázka za 2 body

10. Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Otázka za 2 body

11. Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

12. Ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor, znamená tento pokyn

Otázka za 2 body

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka

Prikázaný smer odbočenia (tu vľavo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka

Oddelená cestička pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Podchod/nadchod (podchod)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Tento pokyn policajta znamená „Stoj!“ pre vodiča

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body