AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 25

Publikované

Autoškola test číslo 25 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu piatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 25 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Nemotorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

Otázka za 2 body

3.  Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie

Otázka za 2 body

4.  Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

Otázka za 2 body

5.  Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

6.  Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

Otázka za 2 body

7.  Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd

Otázka za 2 body

8.  Prekážka cestnej premávky sa označuje

Otázka za 2 body

9.  Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

Otázka za 2 body

10.  Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Otázka za 2 body

11.  Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

12.  Ak má policajt zdvihnutú pravú ruku alebo predlaktie pravej ruky nahor, znamená tento pokyn

Otázka za 2 body

13.  Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

25.  Tento pokyn policajta znamená „Stoj!“ pre vodiča

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body