AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 24

Publikované

Autoškola test číslo 24 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 24 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Hranicou križovatky sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

Otázka za 2 body

5.  Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obcí na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

Otázka za 2 body

6.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

7.  Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

Otázka za 2 body

9.  Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

Otázka za 2 body

10.  Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Otázka za 2 body

11.  Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Otázka za 2 body

12.  Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení

Otázka za 2 body

13.  Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1, je

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako druhé v poradí

Otázka za 3 body

25.  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body