AUTORIDE

Autoškola test číslo 24

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 24 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu štvrtú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 24

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Hranicou križovatky sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný

Otázka za 2 body

4.  Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

Otázka za 2 body

5.  Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obcí na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

Otázka za 2 body

6.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

7.  Pred vjazdom na cestu alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

Otázka za 2 body

9.  Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

Otázka za 2 body

10.  Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Otázka za 2 body

11.  Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Otázka za 2 body

12.  Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení

Otázka za 2 body

13.  Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1, je

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Prikázaný smer jazdy (vľavo/vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Cestička pre chodcov
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Najvyššia dovolená rýchlosť (100 km/h)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako druhé v poradí

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body