AUTORIDE

Autoškola test číslo 23

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 23 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu tretiu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 23

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Hranicou križovatky sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Státím sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie použiť

Otázka za 2 body

4.  Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

Otázka za 2 body

5.  Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

6.  Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

Otázka za 2 body

7.  Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

Otázka za 2 body

8.  Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

Otázka za 2 body

9.  Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

Otázka za 2 body

10.  Na priechode pre chodcov sa chodí

Otázka za 2 body

11.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

12.  Zasvietený doplnkový signál zelenej farby v tvare šípky alebo šípok umožňuje vodičovi pri dodržaní pravidiel cestnej premávky pokračovať v jazde v smere šípky alebo šípok

Otázka za 2 body

13.  Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Prívesy za osobné automobily

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

prikazany smer obchadzania
sk.wikipedia.org
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k turistickému cieľu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde zelené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body