Autoškola test číslo 22

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 22 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu drhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 22

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Otázka za 2 body

2. Vodič

Otázka za 2 body

3. Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

Otázka za 2 body

4. Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

Otázka za 2 body

5. Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

Otázka za 2 body

6. Pri vchádzaní z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest, vodič

Otázka za 2 body

7. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak

Otázka za 2 body

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Otázka za 2 body

9. Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

10. Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza

Otázka za 2 body

11. Na motocykli sa nesmie prepravovať

Otázka za 2 body

12. Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

13. Hry detí na ceste sú dovolené

Otázka za 1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Koniec zákazu predchádzania
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Stoj, daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Prikázaný smer jazdy (priamo/vľavo)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Hlavná cesta
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

23. Táto zábrana vyznačuje

Zábrana na označenie uzávierky (500 x 1600 mm)
Otázka za 2 body

24. Vodič modrého vozidla

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body