AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 22

Publikované

Autoškola test číslo 22 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu drhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 22 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Otázka za 2 body

2.  Vodič

Otázka za 2 body

3.  Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

Otázka za 2 body

4.  Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

Otázka za 2 body

5.  Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

Otázka za 2 body

6.  Pri vchádzaní z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, obratiska električiek a podobných miest, vodič

Otázka za 2 body

7.  Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Otázka za 2 body

9.  Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

10.  Na motocykli sa nesmie prepravovať

Otázka za 2 body

11.  Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprevádza

Otázka za 2 body

12.  Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

13.  Hry detí na ceste sú dovolené

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Táto zábrana vyznačuje

Otázka za 2 body

24.  Vodič modrého vozidla

Otázka za 3 body

25.  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body