AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 21

Publikované

Autoškola test číslo 21 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu prvú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 21 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Zastavením sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

Otázka za 2 body

4.  Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Otázka za 2 body

5.  Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

7.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

8.  Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

Otázka za 2 body

9.  Vodič smie zastaviť a stáť len

Otázka za 2 body

10.  Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

Otázka za 2 body

11.  Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

12.  Pri prechádzaní cez cestu chodec

Otázka za 2 body

13.  Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

25.  Vodič červeného vozidla

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body