Autoškola test číslo 21

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 21 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu prvú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 21

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Zastavením sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

Otázka za 2 body

4. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Otázka za 2 body

5. Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

7. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

8. Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

Otázka za 2 body

9. Vodič smie zastaviť a stáť len

Otázka za 2 body

10. Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

Otázka za 2 body

11. Účastník dopravnej nehody je povinný

Otázka za 2 body

12. Pri prechádzaní cez cestu chodec

Otázka za 2 body

13. Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

Otázka za 1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15. Táto dopravná značka upozorňuje na

zakruta 4x
Otázka za 2 body

16. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

17. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (autobusy a trolejbusy)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Parkovanie
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Zastávka (autobus, trolejbus, elektrobus)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná informuje o

Smerová predzvesť
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje

Presmerovanie jazdných pruhov do protismeru (doľava, 1 pruh)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Vodič červeného vozidla

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body