AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 20

Publikované

Autoškola test číslo 20 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 20 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Otázka za 2 body

2.  Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Otázka za 2 body

4.  Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

Otázka za 2 body

5.  Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

Otázka za 2 body

6.  Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

7.  Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

9.  Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

Otázka za 2 body

10.  Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

Otázka za 2 body

11.  Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

Otázka za 2 body

12.  Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Otázka za 2 body

13.  Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

25.  Pravá predpažená ruka policajta a ľavá upažená znamená

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body