Autoškola test číslo 20

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 20 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvadsiatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 20

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Otázka za 2 body

2. Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Otázka za 2 body

4. Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

Otázka za 2 body

5. Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

Otázka za 2 body

6. Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

7. Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

Otázka za 2 body

8. Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

9. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

Otázka za 2 body

10. Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

Otázka za 2 body

11. Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

Otázka za 2 body

12. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Otázka za 2 body

13. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, to platí

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

15. Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zúžená vozovka (z oboch strán)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

Svetelné signály
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka

Služby (telefón núdzového volania)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Pravá predpažená ruka policajta a ľavá upažená znamená

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body