Autoškola test číslo 2

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 2 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na drhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 2

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Otázka za 2 body

4. Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný

Otázka za 2 body

7. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

8. Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Otázka za 2 body

9. Motocykel bez postranného vozíka

Otázka za 2 body

10. Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

Otázka za 2 body

11. V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

12. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

13. Cyklisti smú jazdiť

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka

Obojsmerná premávka
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Do križovatky vojde ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body