AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 2

Publikované

Autoškola test číslo 2 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na drhú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 2 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Otázka za 2 body

4.  Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

Otázka za 2 body

5.  Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

8.  Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Otázka za 2 body

9.  Motocykel bez postranného vozíka

Otázka za 2 body

10.  Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

Otázka za 2 body

11.  V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

12.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

13.  Cyklisti smú jazdiť

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Do križovatky vojde ako druhé

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body