AUTORIDE

Autoškola test číslo 19

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 19 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na deväťnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 19

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

Otázka za 2 body

4.  Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

Otázka za 2 body

5.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

8.  Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

Otázka za 2 body

9.  Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

Otázka za 2 body

10.  Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

11.  Pri preprave nákladu sa

Otázka za 2 body

12.  Vodorovné značky sa členia na

Otázka za 2 body

13.  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Otázka za 1 bod

14.  Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo

Otázka za 1 bod

15.  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

Priechod pre chodcov (výstražná značka; umiestnenie vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

Zákaz predchádzania
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

prikazany smer obchadzania
sk.wikipedia.org
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

obec znacka
www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejde v poradí ako tretie

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body