AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 18

Publikované

Autoškola test číslo 18 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na osemnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 18 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Otázka za 2 body

2.  Vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Otázka za 2 body

4.  V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

Otázka za 2 body

5.  Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

6.  Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

Otázka za 2 body

7.  Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

Otázka za 2 body

9.  Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie

Otázka za 2 body

10.  Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Otázka za 2 body

11.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12.  Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Otázka za 1 bod

14.  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

23.  Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Otázka za 3 body

25.  Okolo prekážky prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body