Autoškola test číslo 18

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 18 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na osemnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 18

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Otázka za 2 body

2. Vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Otázka za 2 body

4. V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

Otázka za 2 body

5. Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

Otázka za 2 body

6. Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

Otázka za 2 body

7. Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

Otázka za 2 body

8. Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

Otázka za 2 body

9. Na diaľnici je vodičovi zastavenie a státie

Otázka za 2 body

10. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Otázka za 2 body

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12. Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

Otázka za 2 body

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Otázka za 1 bod

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Zúžená vozovka (sprava)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (motorové vozidlá okrem motocyklov bez postranného vozíka)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje

Presmerovanie jazdných pruhov do protismeru (doľava, 1 pruh)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

23. Tieto dopravné kužele umiestnené v rade za sebou

Dopravný kužeľ (retroreflexný obraz 900 mm, celková výška kužeľa 1000 mm)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde v poradí ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Okolo prekážky prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body