AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 17

Publikované

Autoškola test číslo 17 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na sedemnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 17 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie

Otázka za 2 body

4.  Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

Otázka za 2 body

5.  Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

6.  Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

Otázka za 2 body

7.  Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

Otázka za 2 body

8.  Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Otázka za 2 body

9.  Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

Otázka za 2 body

10.  Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

Otázka za 2 body

11.  Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici

Otázka za 2 body

12.  Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

Otázka za 2 body

13.  Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

25.  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, ako prvé prejdú cez križovatku

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body