Autoškola test číslo 17

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 17 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na sedemnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 17

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Otázka za 2 body

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie

Otázka za 2 body

4. Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

Otázka za 2 body

5. Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Otázka za 2 body

6. Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

Otázka za 2 body

7. Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

Otázka za 2 body

8. Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Otázka za 2 body

9. Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

Otázka za 2 body

10. Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

Otázka za 2 body

11. Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici

Otázka za 2 body

12. Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

Otázka za 2 body

13. Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

zakruta 4x
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka upozorňuje na

navest
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Slepá cesta
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka znamená:

Diaľnica
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, ako prvé prejdú cez križovatku

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body