AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 16

Publikované

Autoškola test číslo 16 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na šesťnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 16 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

Otázka za 2 body

4.  Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

Otázka za 2 body

5.  Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

Otázka za 2 body

6.  Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo

Otázka za 2 body

7.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

8.  Vozidlá pred železničným priecestím

Otázka za 2 body

9.  Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

Otázka za 2 body

10.  Kto spôsobil prekážku cestnej premávky

Otázka za 2 body

11.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12.  V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body