Autoškola test číslo 16

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 16 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na šesťnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 16

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

Otázka za 2 body

4. Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

Otázka za 2 body

5. Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

Otázka za 2 body

6. Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo

Otázka za 2 body

7. Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

8. Vozidlá pred železničným priecestím

Otázka za 2 body

9. Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

Otázka za 2 body

10. Kto spôsobil prekážku cestnej premávky

Otázka za 2 body

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

znacka priecestia
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Najvyššia dovolená rýchlosť (80 km/h)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka

Miesto na núdzové brzdenie (priamo, cesta ide doľava)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body