AUTORIDE

Autoškola test číslo 15

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 15 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na päťnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 15

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

2.  Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

Otázka za 2 body

4.  Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

6.  Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

7.  Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

Otázka za 2 body

8.  Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

9.  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

10.  Pred vstupom na vozovku chodec

Otázka za 2 body

11.  Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

Otázka za 2 body

12.  Jazdci na zvieratách smú ísť

Otázka za 2 body

13.  Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ vozidla je povinný

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Dvojitá zákruta (prvá vľavo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Cyklisti (umiestnenie vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Hlavná cesta
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Núdzová odstavná plocha
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k turistickému cieľu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka vyznačuje

Parkovacie miesta so šikmým státím
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

23.  Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

sluchovo postihnutá osoba
www.zakonypreludi.sk
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Vodič modrého vozidla

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body