AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 15

Publikované

Autoškola test číslo 15 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na päťnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 15 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Otázka za 2 body

2.  Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

Otázka za 2 body

4.  Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

6.  Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

7.  Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

Otázka za 2 body

8.  Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Otázka za 2 body

9.  Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Otázka za 2 body

10.  Pred vstupom na vozovku chodec

Otázka za 2 body

11.  Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

Otázka za 2 body

12.  Jazdci na zvieratách smú ísť

Otázka za 2 body

13.  Policajt dáva pokyn na zastavenie vozidla

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps

Otázka za 1 bod

15.  Prevádzkovateľ vozidla je povinný

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka vyznačuje

Otázka za 2 body

23.  Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

25.  Vodič modrého vozidla

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejdú ako posledné

Otázka za 3 body