AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 14

Publikované

Autoškola test číslo 14 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na štrnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 14 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Vozovkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie viesť vozidlo

Otázka za 2 body

4.  Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Otázka za 2 body

5.  Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

Otázka za 2 body

6.  Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

Otázka za 2 body

7.  Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

8.  Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

9.  Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

Otázka za 2 body

10.  Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Otázka za 2 body

11.  Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

12.  V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

13.  Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka zakazuje vjazd

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde červené vozidlo ako

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Otázka za 3 body