Autoškola test číslo 14

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 14 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na štrnástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 14

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Vozovkou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie viesť vozidlo

Otázka za 2 body

4. Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Otázka za 2 body

5. Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

Otázka za 2 body

6. Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

Otázka za 2 body

7. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

8. Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Otázka za 2 body

9. Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

Otázka za 2 body

10. Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Otázka za 2 body

11. Ak je kruhový objazd označený dopravnou značkou „Kruhový objazd“ spolu s dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde!“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde!“

Otázka za 2 body

12. V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

13. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Otázka za 1 bod

14. Povinnou výbavou motorového vozidla

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka zakazuje vjazd

Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce (nebezpečné veci)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka

Stoj, daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Koniec diaľnice
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka informuje o

Smerová návesť na diaľnici
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Uzávierková predzvesť (uzávierka pre všetku dopravu, navigácia prostredníctvom medzicieľov)
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde červené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body