AUTORIDE

Autoškola test číslo 13

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 13 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na trinástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 13

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Nemotorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Otázka za 2 body

3.  Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vodič prechádzajúci

Otázka za 2 body

4.  Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

Otázka za 2 body

5.  Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

Otázka za 2 body

6.  Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

7.  Vodič smie zastaviť a stáť na

Otázka za 2 body

8.  Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

Otázka za 2 body

9.  Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

Otázka za 2 body

10.  Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

Otázka za 2 body

11.  Za motorovým vozidlom s prívesom sa

Otázka za 2 body

12.  Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj“ povinnosť

Otázka za 2 body

13.  Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

Otázka za 1 bod

14.  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15.  Prívesy za osobné automobily

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Križovatka
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka

Snehové reťaze
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Prednosť protiidúcich vozidiel
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Diaľnica
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Číslo cesty I
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body