Autoškola test číslo 13

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 13 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na trinástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 13

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Nemotorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Neobmedzením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Otázka za 2 body

3. Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy vodič prechádzajúci

Otázka za 2 body

4. Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

Otázka za 2 body

5. Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

Otázka za 2 body

6. Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

7. Vodič smie zastaviť a stáť na

Otázka za 2 body

8. Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

Otázka za 2 body

9. Na upozornenie vodiča predchádzaného vozidla v obci vodič smie dávať

Otázka za 2 body

10. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný

Otázka za 2 body

11. Za motorovým vozidlom s prívesom sa

Otázka za 2 body

12. Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so súčasne svietiacim červeným a žltým svetlom „Čakaj“ povinnosť

Otázka za 2 body

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

Otázka za 1 bod

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15. Prívesy za osobné automobily

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

Križovatka
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka

Daj prednosť v jazde!
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Prednosť protiidúcich vozidiel
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka

Snehové reťaze
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Diaľnica
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka znamená:

Číslo cesty I
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Zvýšenie počtu jazdných pruhov (vľavo, pokračujú 2 pruhy)
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k diaľnici
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejde modré vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde v poradí druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body