AUTORIDE

Autoškola test číslo 12

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 12 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na dvanástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 12

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Chodníkom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

3.  Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

Otázka za 2 body

4.  Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Otázka za 2 body

5.  Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať

Otázka za 2 body

6.  Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

Otázka za 2 body

7.  Vodič sa nesmie otáčať

Otázka za 2 body

8.  Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

Otázka za 2 body

9.  Vodič nesmie zastaviť a stáť

Otázka za 2 body

10.  Vodič nesmie predchádzať, ak

Otázka za 2 body

11.  V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Otázka za 2 body

12.  Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel

Otázka za 2 body

13.  Ak sa pri vlečení vozidla použije ako spojnica lano

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Hospodárske zvieratá (umiestnenie vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka informuje o

Križovatka s prednosťou v jazde
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (motocykle)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

Stoj, daj prednosť v jazde!
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Jednosmerná cesta (priamo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Obytná zóna
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník k turistickému cieľu
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

24.  Vodič modrého vozidla

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde červené vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body