AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 11

Publikované

Autoškola test číslo 11 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na jedenástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 11 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Otázka za 2 body

3.  Vodič nesmie predchádzať

Otázka za 2 body

4.  Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

5.  Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

Otázka za 2 body

6.  Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

Otázka za 2 body

7.  Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

Otázka za 2 body

8.  Cyklisti smú jazdiť po ceste

Otázka za 2 body

9.  Do pešej zóny je povolený vjazd

Otázka za 2 body

10.  Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

11.  Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

Otázka za 2 body

12.  Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

Otázka za 2 body

13.  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Otázka za 1 bod

14.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15.  Prívesy za osobné automobily

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka označuje:

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka označuje:

Otázka za 2 body

24.  Okolo prekážky prejde v poradí ako tretie

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde ako prvé

Otázka za 3 body

26.  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Otázka za 3 body