Autoškola test číslo 11

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 11 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na jedenástu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 11

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Otázka za 2 body

3. Vodič nesmie predchádzať

Otázka za 2 body

4. Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Otázka za 2 body

5. Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

Otázka za 2 body

6. Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

Otázka za 2 body

7. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

Otázka za 2 body

8. Cyklisti smú jazdiť po ceste

Otázka za 2 body

9. Do pešej zóny je povolený vjazd

Otázka za 2 body

10. Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Otázka za 2 body

11. Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

Otázka za 2 body

12. Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

Otázka za 2 body

13. Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Otázka za 1 bod

14. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

15. Prívesy za osobné automobily

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka

Prikázaný smer jazdy (priamo)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Cyklistická komunikácia
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Najnižšia dovolená rýchlosť (30 km/h)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Smerová návesť
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Priechod pre cyklistov (umiestnenie vľavo)
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka označuje:

Koniec zóny zákazu státia
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka označuje:

Koniec cesty pre motorové vozidlá
Otázka za 2 body

24. Okolo prekážky prejde v poradí ako tretie

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde ako prvé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body