AUTORIDE

Autoškola test číslo 10

Kvíz
Publikované 

Autoškola test číslo 10 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na desiatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 10

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3.  Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

Otázka za 2 body

4.  Pozdĺž električky sa jazdí

Otázka za 2 body

5.  Vodič pri odbočovaní nesmie

Otázka za 2 body

6.  Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

7.  Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

8.  Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo

Otázka za 2 body

9.  Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

Otázka za 2 body

10.  Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

Otázka za 2 body

11.  Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12.  Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Otázka za 2 body

13.  Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

Otázka za 1 bod

14.  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz odbočenia (vpravo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Najvyššia dovolená rýchlosť (80 km/h)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Slepá cesta
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Jednosmerná cesta (tu vľavo)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Slovenská správa ciest
Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 2 body

24.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

25.  Do križovatky vojde ako druhé

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Otázka za 3 body