Autoškola test číslo 10

autoškola testy
Kvíz
Publikované

Autoškola test číslo 10 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na desiatu časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

Test Autoškola test číslo 10

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27 Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1. Zastavením vozidla sa rozumie

Otázka za 2 body

2. Vodičom sa rozumie

Otázka za 2 body

3. Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

Otázka za 2 body

4. Pozdĺž električky sa jazdí

Otázka za 2 body

5. Vodič pri odbočovaní nesmie

Otázka za 2 body

6. Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Otázka za 2 body

7. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Otázka za 2 body

8. Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo

Otázka za 2 body

9. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

Otázka za 2 body

10. Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

Otázka za 2 body

11. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Otázka za 2 body

12. Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Otázka za 2 body

13. Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

Otázka za 1 bod

14. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

Otázka za 1 bod

15. Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu pre (prípojné vozidlá)
Otázka za 2 body

17. Táto dopravná značka znamená:

Zákaz odbočenia (vpravo)
Otázka za 2 body

18. Táto dopravná značka znamená:

Najvyššia dovolená rýchlosť (80 km/h)
Otázka za 2 body

19. Táto dopravná značka znamená:

Jednosmerná cesta (tu vľavo)
Otázka za 2 body

20. Táto dopravná značka znamená:

Slepá cesta
Otázka za 2 body

21. Táto dopravná značka

Počet jazdných pruhov (2 pruhy + 1 v protismere)
Otázka za 2 body

22. Táto dopravná značka informuje o

Šípový smerník
Otázka za 2 body

23. Táto dopravná značka znamená:

Predbežné šípky
Otázka za 2 body

24. Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

25. Do križovatky vojde ako druhé

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

26. Cez križovatku prejde vaše vozidlo ako

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body

27. Cez križovatku prejde ako posledné

Autoškola križovatky
Otázka za 3 body