AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Autoškola test číslo 1

Publikované

Autoškola test číslo 1 čaká len na to, kedy si v ňom otestuješ svoje vedomosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Si pripravený na prvú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu? Ak už vodičský preukaz máš, určite nezaškodí, ak si občas takýmto testom overíš svoje vedomosti.

TestAutoškola test číslo 1 (A+B)

Na dosiahnutie úspechu v teste potrebuješ aspoň 50/55 bodov. Test by si mal zvládnuť do 20 minút.

0/27Zodpovedaných otázok

Test bude vyhodnotený po zodpovedaní všetkých otázok.

1.  Motorovým vozidlom sa rozumie

Otázka za 2 body

2.  Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Otázka za 2 body

3.  Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

Otázka za 2 body

4.  Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

Otázka za 2 body

5.  Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

Otázka za 2 body

6.  Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

Otázka za 2 body

7.  Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

Otázka za 2 body

8.  V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

Otázka za 2 body

9.  Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Otázka za 2 body

10.  Do pešej zóny je povolený vjazd

Otázka za 2 body

11.  Pokyny policajta

Otázka za 2 body

12.  Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Otázka za 2 body

13.  Výstražné značky

Otázka za 1 bod

14.  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps sú

Otázka za 1 bod

15.  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Otázka za 1 bod

16.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

17.  Táto dopravná značka upozorňuje na

Otázka za 2 body

18.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

19.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

20.  Táto dopravná značka znamená:

Otázka za 2 body

21.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

22.  Táto dopravná značka

Otázka za 2 body

23.  Táto dopravná značka informuje o

Otázka za 2 body

24.  Do križovatky vojde zelené vozidlo ako

Otázka za 3 body

25.  Cez križovatku prejde ako posledné

Otázka za 3 body

26.  Cez križovatku prejdú vozidlá v tomto poradí:

Otázka za 3 body

27.  Cez križovatku prejde v poradí druhé

Otázka za 3 body