Ariane Kilian sa od 1. júla stáva vedúcou útvaru Komunikácie v spoločnosti ŠKODA AUTO

Ariane Kilian sa od 1. júla stáva vedúcou útvaru Komunikácie v spoločnosti ŠKODA AUTO
Novinky
Tlačová správa
Publikoval Martin

Ariane Kilian vystrieda Jensa Katemanna, ktorý sa od 1. júla 2022 stane novým vedúcim útvaru Komunikácie značky Volkswagen Osobné vozidlá a objemovej skupiny koncernových značiek.

Bratislava, 25. apríl 2022 - Ariane Kilian prevezme 1. júla 2022 funkciu vedúcej útvaru Komunikácie v spoločnosti ŠKODA AUTO. Nahradí Jensa Katemanna, ktorý sa 1. júla 2022 stane novým vedúcim útvaru Komunikácie značky Volkswagen Osobné vozidlá a objemovej skupiny koncernových značiek. Ariane Kilian bola doposiaľ zodpovedná za komunikáciu v koncernových oblastiach Technika a Volkswagen Group Components. V budúcnosti bude podriadená predsedovi predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Klausovi Zellmerovi.

Ariane Kilian je vyštudovaná novinárka. Po vzdelaní v oblasti žurnalistiky, politiky a ekonomiky v Kolíne nad Rýnom a stáži v Burda Media pracovala ako redaktorka v časopise, denníku i v tlačovom oddelení nemeckého Bundestagu. V roku 2007 nastúpila do spoločnosti Volkswagen, kde zastávala rôzne manažérske pozície v oblasti komunikácie a vonkajších vzťahov. Od roku 2015 je zodpovedná za komunikáciu divízie Volkswagen Group Components a od roku 2021 aj za novú koncernovú divíziu Technika so zodpovednosťou aj za ďalšie oblasti ako Battery a Charging & Energy. Od roku 2015 sa v rámci koncernu Volkswagen podieľala aj na založení organizácie na podporu utečencov a do roku 2020 ju viedla.

Jens Katemann vyštudoval sociálne vedy, hospodársku politiku a športovú vedu na Vestfálskej Wilhelmsovej univezite v Münsteri. Po stáži vo vydavateľskej skupine Handelsblatt zahájil svoju profesijnú kariéru ako redaktor nemeckého automobilového časopisu auto motor und sport. V rokoch 2006 až 2009 bol vedúcim oddelenia časopisu a v roku 2009 prevzal funkciu šéfredaktora časopisu AUTOStrassenverkehr. O tri roky neskôr bol vymenovaný za šéfredaktora časopisu auto motor und sport. Jens Katemann je od apríla 2017 vedúcim útvaru Komunikácie v spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Od 1. júla 2022 prevezme funkciu vedúceho útvaru Komunikácie značky Volkswagen Osobné vozidlá vo Wolfsburgu a zároveň bude riadiť komunikáciu skupiny objemových značiek.