Aké sú tvoje vedomosti o autách a ich komponentoch? (1. Časť)

Kľukový hriadeľ
Kvíz
Publikované  —  Aktualizované

Pre niektorých ľudí sú autá život, pre iných zas len dopravný prostriedok na presun z bodu A do bodu B. Či už sú autá tvojou vášňou alebo nie, skús otestovať svoje vedomosti v tomto kvíze. A tak ako vždy, nezabudni sa pochváliť výsledkom do komentu.

0/10 Zodpovedaných otázok

1. Skratka MPi označuje:

2. Výhodou bubnovej brzdy oproti kotúčovej je:

3. Úlohou lambda sondy je:

4. Skratka BAS označuje:

5. Zariadenie, ktoré premieňa priamočiary vratný pohyb piestov na rotačný pohyb sa nazýva:

6. Motor s rotačným piestom je taktiež nazývaný aj ako:

7. Kompresný pomer udáva:

8. Tlmič torzných kmitov je umiestnený na:

9. Čas medzi okamihom, kedy stlačíš plynový pedál a okamihom, kedy pocítiš záťah turbodúchadlom preplňovaného motora sa nazýva:

10. Ostré vačky sú oproti sériovým vačkám: