AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Aké sú tvoje technické vedomosti o rôznych motoroch? (2. Časť)

Publikované — Aktualizované

Vitaj pri druhej časti kvízu o motoroch. V dnešnom kvíze si opäť otestujeme tvoje všeobecné vedomosti o rôznych motoroch. Nečakaj však, že otázky budú zamerané len na motory poháňajúce automobily či motorky, pretože v otázkach sa dozvieš aj o motoroch, ktoré poháňajú napríklad lode, lietadlá či dokonca raketoplány. Ako si však poradíš s dnešným kvízom? Ak sa považuješ za experta v oblasti motorov, nemal by ti tento kvíz robiť žiaden problém.

KvízAké sú tvoje technické vedomosti o rôznych motoroch? (2. Časť)
0/10Zodpovedaných otázok

1.  Klasický rotačný motor, ktorý bol predstavený v roku 1889 v Paríži a jeho vynálezcom bol Félix Millet je vybavený:

2.  Motory s nepárnym alebo menším množstvom valcov majú v porovnaní s viacvalcovými motormi zásadnú nevýhodu. Akú?

3.  Raketový motor je typ reaktívneho motora, ktorého činnosť nie je ovplyvňovaná od vonkajšieho prostredia, čo znamená, že môže pracovať aj vo vákuu, prečo?

4.  Plochý motor (BOXER), je kvôli svojej konštrukcii nízky a široký, vďaka čomu je:

5.  Vznetový motor je motor, ktorý:

6.  Priečny rez vejárovým motorom tvorí písmeno:

7.  Ktoré zo spomenutých pomenovaní neoznačuje žiarový motor:

8.  Parný stroj je tepelný piestový motor, ktorý:

9.  Motor s valcami do U je tiež nazývaný aj ako:

10.  Vyplachovanie valcov motora je pracovná fáza: