Aké povinnosti majú na vozovke chodci?

Chodec v noci
Zaujímavosti
Publikoval Denis

S nástupom sychravejšieho obdobia, kedy sú viditeľnosť a podmienky na cestách zhoršené, musia byť vodiči opatrní. Povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke však platia aj pre chodcov, na čo mnohí z nich zabúdajú a myslia si, že majú pri účasti na vozovke prednostné právo.

Samozrejme, každý jeden ľudský život je vzácny a dôležitý a ubrániť sa sile motorového vozidla je pre chodca ťažké, neznamená to však, že povinnosti vyplývajúce zo spomínaného zákona platia iba pre vodičov motorových vozidiel.

Používanie reflexných pások má zmysel

Chodci by si mali uvedomiť, že v tme, aj keď sú na ulici svetlá, sú pre vodičov takmer neviditeľní. Tmavé oblečenie je, samozrejme, mimoriadne praktické (najmä pre deti), ale tiež premieňa ľudí na pozadí šedého mokrého asfaltu, fasád domov a listov stromov na „neviditeľných“.

Eliminovať negatívne dopady takejto situácie môžete používaním špeciálnych reflexných pások, ako aj dodržiavaním pravidiel a povinností, ktoré plynú zo zákona nielen šoférom za volantom, ale aj chodcom na ceste.

Povinnosti chodcov

Cestné komunikácie a vozovka sú dôležitou súčasťou nášho života. Zaisťujú plynulý chod a fungovanie celej spoločnosti. Každá jedna organizácia však potrebuje svoje riadenie aj poriadok. Platí to aj pri cestnej premávke, kde je tým najdôležitejším spomínaný Cestný zákon č. 8/2009 Z.z..

Stanovuje, okrem iného, pravidlá ako aj práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou. A nakoľko sa medzi účastníkov cestnej premávky neodmysliteľne zaraďujú aj chodci, musia za vhodných podmienok dodržiavať určené pravidlá.

Konkrétne podľa §53 zákona č. 8/2009 sa k tým najdôležitejším povinnostiam chodcov radia:

1. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

2. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.

3. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

4. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Neznalosť zákona vás neospravedlňuje, takže sa ho oplatí občas preštudovať. Samozrejme, k dobrému plneniu povinností a zabezpečení ideálnych podmienok by ste mali mať zaistené aj kvalitné osvetlenie priechodov pre chodcov. Vhodne sa obliekať a používať reflexné prvky, ktoré vás urobia na preplnenej vozovke dobre viditeľnými.

Okázalé správanie a zodpovednosť na cestách sa potom podpíšu pod stále lepšie štatistiky nehodovosti na cestách.

Obsah