Aké podmienky musíte splniť na absolvovanie autoškoly, ak nie ste plnoletí

Dopravná značka
Legislatíva
Publikoval Denis

Doprava je jedným z najdôležitejších spôsobov premiestňovania sa z jedného miesta na druhé na veľké vzdialenosti. Výhodou je, že dnes vytvorená dopravná infraštruktúra tejto siete je tak obrovská, že by bolo naozaj škoda nebyť jej súčasťou a nevyužívať výhody vo svoj prospech.

K tomu ale potrebujete vodičské oprávnenie, ktoré si len tak niekde v obchode nekúpite. Získate ho na základe vám vyhovujúcej ponuky najbližšej autoškoly. Ak si myslíte, že teraz nastal ten správny čas, no nedosiahli ste vek plnoletosti, môžeme vám dať pár odporúčaní.

Obsah

Aké kritéria potrebujete splniť?

Podmienky na udelenie vodičského oprávnenia sú takmer jednotné pre všetkých. Iné to už môže byť v rámci členenia podľa skupín motorových vozidiel. Všetko sa riadi zákonom o cestnej premávke (Zákon č. 8/2009 Z. z.) a všeobecne platí, že vodičské oprávnenie môže získať iba osoba, ktorá k dátumu udelenia vodičského oprávnenia:

  • dosiahla vek daný zákonom (ten minimálny je 15 rokov

  • no iba pre žiadateľa v skupine AM)

  • je občanom s trvalým pobytom na území SR

  • v dĺžke najmenej 185 dní, čo je zhruba tri mesiace

  • je na ovládanie motorového vozidla zdravotne a psychicky spôsobilá

  • absolvovala vodičský kurz v konkrétnej autoškole a nekonala pri podávaní žiadosti v rozpore s ostatnými podmienkami

Aké vozidlo môžete riadiť od 15 rokov?

Vekové ohraničenie vodičského oprávnenia má svoje opodstatnenie. Nie všetky vekové skupiny disponujú schopnosťami a vlastnosťami, ktoré sú na riadenie klasického motorového vozidla potrebné. Mnohí mladí ľudia to podceňujú, skúšajú a nakoniec aj veľmi riskujú a hazardujú so svojím životom.

Auto si vyžaduje vašu obrovskú pozornosť, sústredenie sa a značnú mieru zodpovednosti vo svojom konaní, čo práve mladým ľuďom v dôsledku množstva adrenalínu a hormónov v krvi dosť tieto situácie komplikuje. Dobrá autoškola a jej správne naplánované kondičné jazdy spolu s absolvovaním konkrétnych testov majú svoj význam. Aj napriek veľkej snahe vám však zákon vo veku 15 rokov nedovoľuje riadiť motorové vozidlo so štyrmi kolesami, teda v skupine B1 a B.

Vo veku 15 rokov môžete získať vodičské oprávnenie skupiny AM. Ide o dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km/h a nepresahujúcou 45 km/h.

Možno nie pre všetkých vyhovujúce zistenie, ale žiadne strachy, o rok vo veku 16 rokov môžete získať aj vodičské oprávnenie skupiny B1, čo sú štvorkolesové motorové vozidlá s nepresahujúcou hmotnosťou 400 kg. Takže to chce len trpezlivosť, ktorá sa vám pri jazde autom zíde tiež.