Poradňa: Boli ste na kontrole originality? Odložte si Odborný posudok o KO

Hlinikové disky
Ostatné
Publikoval Denis

Mnohí motoristi sa pred kúpou ojazdeného vozidla zaujímajú o jeho históriu, vrátane nameranej hrúbky povlakovej vrstvy. Ak vozidlo absolvovalo kontrolu originality, namerané hodnoty je možné vyhľadať si bezplatne po prihlásení na webe Technickej služby kontroly originality (www.ko.sk). Údaje sa zobrazia po zadaní čísla Odborného posudku o kontrole originality (KO), ktoré je potrebné zapísať ako vyhľadávací parameter v časti „Overenie vozidla“. Výsledky merania hrúbky povlakovej vrstvy sú uvedené aj v Odbornom posudku o KO, ktorý dostáva vodič vozidla po kontrole originality.

Obr.1: V prípade záujmu získania informácií o nameraných hodnotách hrúbky povlakovej vrstvy, je rozumné vyžiadať si od prevádzkovateľa/majiteľa vozidla číslo Odborného posudku o KO.

Obsah

Na kontrole originality sa overuje spôsobilosť auta z pohľadu porušenia práv a zákonom chránených záujmov spojených s neoprávnenou zmenou identity vozidla, s pozmeňovaním dokladov a súvisiacim protiprávnym konaním. Nakoľko poškodenie karosérie nespadá do tejto oblasti, kontrola originality v zmysle platných právnych predpisov nikdy neoverovala, neoveruje a pravdepodobne ani nebude overovať pôvodnosť karosárskych dielov a ich poškodenie. Meranie povlakovej vrstvy je len pomocným orientačným meraním. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto údaje môžu byť zneužiteľné, zobrazujú sa až po zadaní čísla Odborného posudku o KO.

Obr.2: Po zadaní čísla Odborného posudku o KO sa zobrazia namerané hodnoty povlakovej vrstvy aj s presným popisom.

Hrúbka povlakovej vrstvy nanesená výrobcom vozidla sa pohybuje v rozmedzí 90 až 130 mikrometrov (μm). V praxi sa vyskytujú aj prípady s hornou hranicou do 180 μm. Pokiaľ sú na vozidle namerané hodnoty okolo 200 μm a viac, možno predpokladať, že vozidlo alebo niektoré jeho časti boli opravované, tmelené, či prelakované.

Údaje o najazdených kilometroch

Okrem iných úkonov sa počas kontroly originality zaznamenáva aj stav odometra, ktorý je zapísaný v Odbornom posudku o kontrole originality. Pokiaľ na stránke www.ko.sk zadáte ako vyhľadávací parameter už spomínané číslo odborného posudku, v časti "Údaje o vozidle" sa zobrazí stav najazdených kilometrov zaznamenaný v čase vykonania KO.

Ak hľadáte historický priebeh najazdených kilometrov, je potrebné získať Výpis z Registra prevádzkových záznamov vozidiel, tzv. ODO-Pass. Od 20.mája 2018 sa zaznamenáva história najazdených kilometrov do Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV). Overiť existenciu a pravosť ODO-Passu, ako aj získať ďalšie informácie vrátane Prílohy k ODO-Passu je možné na webovom sídle www.rpzv.sk. Vytlačiť ODO-Pass možno len po kontrole odometra a zápise aktuálnej hodnoty najazdených kilometrov spolu s fotodokumentáciou do RPZV (buď na pracoviskách KO alebo u poskytovateľov ODO-Passu). Pomocou identifikačného čísla vozidla VIN si spotrebiteľ vie na webe Registra prevádzkových záznamov vozidiel bezplatne overiť, či je k danému vozidlu vydaný ODO-Pass. V prípade, že ODO-Pass bol vydaný, od predávajúceho vyžadujte tri údaje na zobrazenie histórie najazdených kilometrov:

  • číslo ODO-Passu,

  • dátum posledného záznamu ODO-Passu,

  • a posledný stav kilometrov zaznamenaný v ODO-Passe.

Ak k vozidlu ODO-Pass vydaný nebol, odporúčame ho vyžadovať vždy ešte pred kúpou ojazdeného vozidla.

Praktická rada

Ako postupovať v prípade, pokiaľ pôvodný majiteľ nemá Odborný posudok o KO? O kópiu odborného posudku môžete na základe predložených dokladov od vozidla požiadať pracovisko kontroly originality (PKO), na ktorom bola kontroly originality vykonaná. Pracovisko, ktoré kontrolu vykonalo si vyhľadáte po bezplatnom prihlásení na webstránke Technickej služby kontroly originality. V časti „Overenie vozidla“ stačí zadať jeden z vyhľadávacích parametrov (napr. identifikačné číslo vozidla VIN alebo číslo kontrolnej nálepky KO), následne sa zobrazí detail z kontroly, kde je zapísané aj číslo pracoviska KO. Zoznam pracovísk KO nájdete tu: https://www.ko.sk/Home.aspx?Menu=id:Pracoviska

Sources: www.ko.sk