Logo Autoride.sk

Európska emisná norma Euro 4

Publikoval Denis -

Európsa emisná norma Euro 4 bola zavedená 1. januára 2005. Jej úlohou bolo znížiť limity uhľovodíkov a oxidov dusíka. Táto norma však okrem iného priniesla aj osobitný limit pre meranie pevných častíc (PM).

Emisné limity Euro 4 pre benzín:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km


Emisné limity Euro 4 pre diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Diskusia: Európska emisná norma Euro 4
G