Logo Autoride.sk

Sekvenčné vstrekovanie paliva: Vedel si ako funguje?

Publikoval Denis -

Sekvenčné vstrekovanie paliva je spôsob práce systému viacbodového vstrekovania paliva MPI, pri ktorom všetky vstrekovacie ventily vstrekujú palivo cez sacie ventily jednotlivo, podľa poradia zapaľovania s rovnakým predstihom pre všetky valce. Celá dávka paliva sa tak vstrekuje len raz počas jedného cyklu a to pred začiatkom sacej fázy.

Diskusia: Sekvenčné vstrekovanie paliva: Vedel si ako funguje?
G