Logo Autoride.sk

RBS (Rain Brake Support): Systém automatického vysušovania brzdových kotúčov

Publikoval Denis -

Skratka RBS (Rain Brake Support) označuje systém automatického vysušovania brzdových kotúčov, ktorý pomáha skrátiť brzdnú dráhu automobilu.

Počas jazdy v daždi dochádza na brzdových kotúčoch k tvorbe vodného filmu. Tento vodný film potom znižuje účinok bŕzd tak, že oneskoruje ich nábeh. Systém RBS svojou funkciou skracuje dobu nábehu brzdného účinku tak, že dokáže zaistiť krátkodobé dosadnutie brzdových platničiek na brzdové kotúče. Dosadnutie brzdových platničiek na kotúče umožní vysušiť brzdové kotúče, čím sa zabezpečí správny nábeh bŕzd a teda aj maximálny brzdný účinok. Systém RBS pracuje úplne automaticky a šofér jeho funkciu nezaznamená.

Diskusia: RBS (Rain Brake Support): Systém automatického vysušovania brzdových kotúčov
G