Logo Autoride.sk

Kvalitatívna účinnosť vyplachovania: Čo vyjadruje?

Publikoval Denis -

Kvalitatívna účinnosť vyplachovania je veličina, ktorá sa využíva na hodnotenie účinnosti vyplachovacieho procesu dvojtaktného spaľovacieho motora z pohľadu zloženia (kvality) náplne vo valci po uzavretí prepúšťacieho a výfukového kanálu. Kvalitatívna účinnosť vyplachovania vyjadruje pomer množstva čerstvej náplne, ktorá zostala vo valci po uzatvorení výfukového kanálu, k súčtu tohoto množstva a množstva zvyškových spalín z predchádzajúceho pracovného cyklu motora.

Hodnota účinnosti vyplachovania však nikdy nedosiahne 100%. Bežné hodnoty kvalitatívnej účinnosti vyplachovania sa pohybujú od 50% až po 80%.

Kvalitatívna účinnosť vyplachovania sa označuje znakom ηkval.

Me - hmotnosť čerstvej náplne, ktorá zostala vo valci na jeden pracovný cykus (kg)
Mzv - hmotnosť spalín, ktoré zostali vo valci po predchádzajúcom obehu (kg)

Diskusia: Kvalitatívna účinnosť vyplachovania: Čo vyjadruje?
G