AUTORIDE | Web o autách od autíčkarov

Individuálne vstrekovanie paliva: Vedel si ako funguje?

Publikoval Denis -

Individuálne vstrekovanie paliva je spôsob práce systému viacbodového vstrekovania paliva MPI. Pri individuálnom vstrekovaní paliva vstrekujú vstrekovacie ventily palivo cez sacie ventily jednotlivo, podľa poradia zapaľovania s rovnakým predstihom pre všetky valce. Celá dávka paliva sa tak vstrekuje len raz, počas jedného cyklu a pred začiatkom sacej fázy.

Okrem toho však individuálne vstrekovanie paliva umožňuje ovplyvňovať dobu vstreku a predvstrek paliva individuálne pre každý valec, čím dokáže vyrovnávať nepravidelný chod motora spôsobený rozdielnymi podmienkami pri plnení valcov.